תעודות

אנו מסורים לחלוטין לכל האישורים של התקנים הבינלאומיים (ISO). אנו מפעל ירוק וידידותי לסביבה המספק הגנה מתמדת לשכבת האוזון. אנו מחויבים לעמוד בכל דרישות הבטיחות והרגולציה, כולל שימוש גובר בחומרים הניתנים למיחזור.

ISO 18001:2007: Health and Safety management system.

ISO 14001: Implementation of Environmental management system.

ISO 9001: Quality management system (QMS).

ISO 27001: Information Data security: confidentiality, integrity, availability.

ISO 22301: Business Continuity management systems (BCMS).

ISO 45001 Health and safety management standard

ISO 14298: Management of Secure Printing Processes (Intergraph).